SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập chi hội Tin - Sinh học

Trường đại học FPT đã phối hợp cùng Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam (VAYSE), Hội Tin học Việt Nam và Hội Di truyền học Việt Nam vừa tổ chức một diễn đàn và thông qua đó thống nhất thành lập chi hội Tin-Sinh học (Bio-Informatics).
Chi hội Tin-Sinh học sẽ là diễn đàn chung cho các bên có mong muốn thúc đẩy sự ra đời chính thức của ngành Tin-Sinh học tại Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một diễn đàn về vấn đề này với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong cả hai giới công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Các chuyên gia đã cùng bàn bạc để đưa ra giải pháp, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực Tin-Sinh học tại Việt Nam dựa trên sự kết hợp giữa ngành công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.
LV (theo Saigontimes)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả