SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập các câu lạc bộ khoa học trong trường phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động thành lập câu lạc bộ (CLB) nghiên cứu khoa học trong các trường phổ thông trên toàn quốc. 


 
Thời gian qua, CLB nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã bắt đầu được hình thành ở một số trường phổ thông. Để tạo sân chơi cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, sản phẩm khoa học vào thực tiễn, Bộ giáo dục và đào tạo khuyến khích thành lập các CLB như trên. Việc thành lập này dựa trên sự tự nguyện, phù hợp với khả năng, nguyện vọng của học sinh và phù hợp với chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
 
Bộ yêu cầu các CLB cần được tổ chức chặt chẽ, có ban chủ nhiệm và chương trình hoạt động phù hợp và hiệu quả. Hình thức hoạt động cần đa dạng, có thể gồm các phiên họp chính thức; các buổi tọa đàm, hội thảo; các hoạt động thực hành, tiếp cận thực tế; các hoạt động ngoại khóa...

Trong thời gian đầu, các trường nên tổ chức mỗi tuần một buổi trao đổi, tọa đàm nhằm bổ sung cho các em các khả năng: giao tiếp, thuyết trình, tư duy và làm việc theo nhóm. Đây là những kỹ năng không thể thiếu trong công tác nghiên cứu khoa học và các mặt của cuộc sống.
 
Nguồn: khoahocphothong.com.vn
 

Các tin khác: