SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập bộ cơ sở dữ liệu GIS dự báo ảnh hưởng biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh phục vụ phát triển nông nghiệp

Trong nghiên cứu này, tác giả Trần Văn Thụy và cộng sự thuộc Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội đưa ra các dẫn liệu trình bày về cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS về biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh. Hai thành phần chính của cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu nền địa lý và cơ sở dữ liệu chuyên đề.

Bắc Ninh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, có truyền thống canh tác nông nghiệp lâu đời với địa hình tương đối bằng phẳng, ngăn cách với vùng trung du miền núi phía Bắc bởi hệ thống sông Cầu. Trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, mức độ và tần suất xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, lũ lụt ngày càng gia tăng; trong đó ngành nông nghiệp phải gánh chịu những ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề. Tình hình này đặt ra nhu cầu cho Bắc Ninh là cần có một hệ thống thông tin dữ liệu về biến đổi khí hậu làm công cụ đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu và xây dựng các giải pháp thích ứng.

Bộ cơ sở dữ liệu GIS về biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh được xây dựng trên hai phần mềm chuyên nghiệp đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và thế giới là Arcgis và Mapinfo. Bộ cơ sở dữ liệu đã tập hợp được một lượng thông tin đa dạng, phong phú, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Cơ sở dữ liệu nền địa lý bao gồm địa giới, địa hình, độ cao, giao thông, thủy hệ, dân cư, địa danh, diễn biến nhiệt và lượng mưa giai đoạn 2020 – 2100 và các lớp thông tin khác. Cở sở dữ liệu chuyên đề gồm các lớp thông tin mô hình DEM, bản đồ dự báo tác động của lũ lụt, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ định hướng phát triển nông nghiệp và các dữ liệu khác.

Các dạng dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính được kết nối hoàn chỉnh, là cơ sở để xác định chính xác các thông tin của đối tượng địa lý và thực hiện phép phân tích tổng hợp trong hệ thống GIS. Thiết kế hệ thống được tối ưu hóa cho việc cập nhật dữ liệu cũng như truy xuất dữ liệu. Dữ liệu có thể được truy xuất nhanh chóng, dễ dàng dưới dạng bảng biểu, biểu đồ, bản đồ…
LV (nguồn: TC NN&PTNT, kỳ 1, 6/2014)

Các tin khác: