SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập bản đồ dự báo tổn thương bờ biển Bình Thuận do mực nước biển dâng

Nhóm tác giả Lê Thị Thu Hiền, Hà Quang Hải (ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) thực nghiên nghiên cứu này nhằm thành lập bản đồ dự báo tổn thương bờ biển do mực nước biển dâng với kịch bản 75cm vào năm 2100.
 

Hình minh họa.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật GIS và viễn thám để tính toán chỉ số đánh giá tổn thương vùng ven biển (CVI), trên cơ sở đó xây dựng bản đồ nguy cơ tổn thương bờ biển Bình Thuận do mực nước biển dâng trong tương lai.

Trên 78 km bờ có nguy cơ tổn thương từ cao trở lên chiếm gần 41%, tập trung chủ yếu ở các vùng đông dân cư như Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa… Nghiên cứu có thể kết hợp thêm các yếu tố xã hội để đánh giá mức độ tổn thương tổng hợp lên hệ thống tự nhiên – xã hội cũng như đưa ra giài pháp thích ứng với từng yếu tố khi nước biển dâng.

Hướng nghiên cứu dùng chỉ số tổn thương thích hợp với điều kiện tại Việt Nam, vì vậy có thể áp dụng nghiên cứu cho toàn bộ vùng đới bờ nước ta, giúp hoàn thiện công cụ quản lý, quy hoạch lãnh thổ trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu.
 
LV (nguồn: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012)

Các tin khác: