SpStinet - vwpChiTiet

 

Thảm thực vật tự nhiên ở Vườn quốc gia Hoàng Liên theo khung phân loại của Unesco

Đề tài do ThS. Vũ Anh Tài (Viện Địa lý – VAST), ThS. Nguyễn Quốc Trị (Sở KH&CN Lào Cai), GS.TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn (Trường ĐH Khoa học tự nhiên) thực hiện đánh giá thảm thực vật tự nhiên dựa trên quan điểm ngoại mạo cấu trúc theo khung phân loại thảm thực vật của Unesco.

Căn cứ theo khung phân loại thảm thực vật của Unesco (1973) và được áp dụng vào Việt Nam bởi PGS.TS Phan Kế Lộc (1985), nhóm tác giả đã xác định được thảm thực vật tự nhiên ở Vườn quốc gia Hoàng Liên gồm 13 quần hệ và 13 phân quần hệ của 4 lớp. Lớp rừng kín có 4 quần hệ, lớp rừng thưa có 1 quần hệ, lớp trảng cây bụi có 2 quần hệ và lớp trảng cỏ có 6 quần hệ. Các quần hệ rừng kín và quần hệ trảng bụi, trảng cỏ ở đất địa đới là những quần hệ mang tính chất nguyên sinh, đại diện cho khu vực. Các quần hệ còn lại là hậu quả của sự tác động, đang trong giai đoạn phục hồi. Kết quả nghiên cứu này góp phần hữu ích cho công tác quản lý, bảo vệ, theo dõi diễn biến tài nguyên thiên nhiên của Vườn quốc gia Hoàng Liên.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả