SpStinet - vwpChiTiet

 

Tham gia đóng góp cho dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Ngày 04/3/2015, Sở KH&CN TP.HCM đã tổ chức triển khai công tác lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở về các nội dung tại dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung liên quan.

Công tác lấy ý kiến thực hiện đối với toàn bộ dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: Quy định chung, Quyền sở hữu và các vật quyền khác, Nghĩa vụ và hợp đồng, Thừa kế, Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Điều khoản thi hành và Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật dân sự. Trong đó, tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch của Chính phủ tại Quyết định số 01/QĐ-TTg.

Để góp phần đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ chung, công tác triển khai tại Trung tâm Thông tin KH&CN được thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm, lấy ý kiến đóng góp thông qua sinh hoạt của chính quyền, của các tổ chức công đoàn, đoàn thành niên, và tiếp nhận đóng góp trực tiếp của từng cá nhân.

Theo kế hoạch, công tác lấy ý kiến đóng góp sẽ hoàn tất trước ngày 27/3/2015 để tổng hợp, báo cáo về UBND Thành phố.

TNG.

 

Các tin khác: