SpStinet - vwpChiTiet

 

Thăm dò tác dụng chống trầm cảm của một số công thức phối hợp từ cam thảo, nghệ và nhân sâm

Đề tài do các tác giả Đinh Nữ Hạnh Thục, Nguyễn Ngọc Khôi (Trường ĐH Y dược TP.HCM) thực hiện khảo sát tác dụng chống trầm cảm của phối hợp từ cam thảo, nghệ và nhân sâm với các mô hình dược lý thực nghiệm.
Qua hai mô hình dược lý thực nghiệm phổ biến hiện nay là mô hình bơi cưỡng bức và mô hình treo đuôi chuột, khi uống CT3 (cao nghệ 25 mg, cao cam thảo 100 mg, cao nhân sâm 25 mg) trong vòng 14 ngày thể hiện tác dụng chống trầm cảm trên cả hai mô hình đối với chuột nhắt. Tác dụng này tương tự như fluoxetin liều 20 mg/kg (p.o). Việc nghiên cứu các tác dụng chống trầm cảm cũng như liều sử dụng, độc tính cần phải tiến hành để làm sáng tỏ khả năng ứng dụng phối hợp trên trong điều trị trầm cảm.
LV (nguồn: TC Dược học, số 406-2010)

Các tin khác: