SpStinet - vwpChiTiet

 

Thái Nguyên: Xây dựng mô hình sản xuất một số giống cà chua mới trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở KH&CN, Hội đồng KHCN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp đánh giá nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình sản xuất một số giống cà chua mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” do Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chủ trì thực hiện.
Dự án tổ chức xây dựng mô hình với quy mô 23 ha, sử dụng các giống cà chua mới như C155, VC 201, VT3, VT4, trong đó chú trọng tập trung đối với hai giống đã được công nhận giống quốc gia là C155 và VT3.
Giống cà chua C155 có thời gian sinh trưởng ngắn, từ 110 - 125 ngày, cây cứng, tán gọn, khả năng chống chịu bệnh sương mai, héo xanh và virus khá. Giống cà chua C155 thích hợp trồng vụ đông sớm và chính vụ, năng suất đạt từ 40 - 50 tấn/ha (đối với vụ đông) và từ 30 - 35 tấn/ha (đối với vụ xuân hè), quả khi chín có màu đỏ tươi, hấp dẫn, cùi dày, ít hạt.
VT3 là giống cà chua lai (F1, có nguồn gốc từ tổ hợp lai P x HL1), có thời gian sinh trưởng từ 120 - 130 ngày, thân lá có màu xanh đậm, quả đẹp, cùi dày, khi chín có màu đỏ thẫm, năng suất cao (từ 50 - 60 tấn/ha đối với vụ đông), khá năng chống chịu sâu bệnh khá.
Sau 1 năm thực hiện, dự án đã xây dựng được mô hình cho hiệu quả kinh tế cao đối với các giống cà chua được lựa chọn, tổng thu nhập trong các mô hình đạt từ 180 - 280 triệu đồng/ha/vụ; lãi thuần sau khi trừ đủ chi phí đạt khoảng 100 triệu đồng/ha/vụ. Trong đó mô hình cà chua sử dụng giống C155 và VC.201 cho hiệu quả cao, gấp 1,2 - 1,4 lần so với giống đối chứng ở địa phương.
Dự án cũng đã hoàn thiện, xây dựng được quy trình thâm canh giống cà chua C155 phù hợp với điều kiện của tỉnh Thái Nguyên, làm cơ sở để áp dụng, nhân rộng dự án sau này.
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 3/2012)

Các tin khác: