SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: Thiết bị trừ sâu và sản xuất phân bón của Trung Quốc. Máy Ozone sản xuất tại Việt Nam

 * Công nghệ và thiết bị Trung Quốc
- Dự án: nhà kính
- Dự án: thức ăn thủy sản sinh thái
- Dự án: phân bón hòa tan trong nước
- Thiết bị phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu GDYN-308S
- Thiết bị sản xuất phân bón hữu cơ
- Thiết bị trừ sâu thông minh sử dụng năng lượng mặt trời

 * Công nghệ và thiết bị Việt Nam
- Máy ozone công nghiệp
- Máy ozone nông nghiệp
- Máy ozone môi trường

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả