SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: một số thiết bị đã được Xưởng Cơ khí Chính xác – Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng nghiên cứu chế tạo và cải tiến tự động hóa

Thiết bị sấy tầng sôi tạo hạt
Thiết bị sấy phun sương
Công nghệ Visiba xử lý nước thải
Công nghệ "Katox" xử lý nước nhiễm sắt cao thành nước sạch sinh hoạt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả