SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt/ bệnh viện, máy phun tẩm gia vị, tách xương cá, làm bánh bao, sản xuất chả giò, sản xuất rượu vang, bóc vỏ trứng

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải bệnh viện
Máy phun tẩm gia vị
Máy tách xương cá
Máy làm bánh bao
Dây chuyền sản
xuất chả giò
Quy trình sản xuất rượu vang
Máy bóc vỏ trứng gà/ vịt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả