SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm

Dây chuyền sản xuất bánh tráng xuất khẩu
Dây chuyền sản xuất bún tươi
Máy đùn nhân chả giò
Công nghệ và thiết bị chiên bằng hơi nước
Hệ thống chiên chân không
Dây chuyền chiết rót và đóng nắp

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả