SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Trung Quốc và thiết bị bóc tách hạt bắp của Việt Nam

- Dự án: máy gặt nhiều chức năng 4G-25; Dự án: máy tách hạt ngô 2 trục 5TYJ-400, tổ máy tách hạt nhiều trục kiểu mới; Dự án: hợp tác kỹ thuật ươm trồng giống sẵn; Dự án: kỹ thuật sản xuất màng ni lông nông nghiệp sạch, không ô nhiễm; Dự án: phân sinh vật, thuốc trừ sâu sinh vật của Trung Quốc.

- Máy tách hạt bắp nguyên trái (không lột vỏ); Máy bóc bẹ tách hạt bắp BBTH-2,5; Công nghệ sản xuất dầu bắp tinh chế; Máy vận chuyển hạt bằng khí động VCH-5; Máy sấy đảo chiều; Trồng tách hạt lép TG-4A của Việt Nam.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả