SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: công nghệ trong lĩnh vực hóa sinh của Trung Quốc và hệ thống xử lý nước của Việt Nam

* Dự án sản xuất phân bón sinh học và thuốc trừ sâu sinh học, Dự án sản xuất chất xúc tác lên men cho lò khí mêtan, Dự án sản xuất các loại chất phụ gia thức ăn gia súc sinh học của Trung Quốc.
* Hệ thống khử khoáng (E-Treat) và hệ thống xử lý nước giếng khoang của Việt Nam.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả