SpStinet - vwpChiTiet

 

Techmart TP.HCM: công nghệ chế biến sản phẩm từ rong biển, ngô và chanh.

Công nghệ Trung Quốc: Công nghệ chế biến các sản phẩm có giá trị cao từ rong biển, Công nghệ sản xuất các sản phẩm sinh học bằng cách chế biến ngô ngọt, Trồng cây chanh và chế biến sản phẩm từ chanh.

Công nghệ và thiết bị Việt Nam:
Công nghệ và thiết bị nạo vét bùn bằng khí nén; Cụm thiết bị di động dùng nạo vét, hút bùn rác cống rãnh đô thị; Hệ thống thiết bị máy cắt, vớt rong, cỏ dại, lục bình và rác thải nổi trên kênh, rạch, sông, hồ.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả