SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: Công nghệ bảo quản rau quả tươi; Công nghệ ăn mòn tạo hoa văn trên nền kim loại...

+ Công nghệ bảo quản rau quả, trái cây tươi bằng chế phẩm sinh học từ Chitosan, không độc hại
+ Công nghệ đông lạnh nhanh IQF một số rau quả
+ Công nghệ ăn mòn tạo hoa văn (in chữ nổi) trên nền kim loại
+ Dây chuyền chế biến chả giò
+ Hệ thống máy sấy thăng hoa

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả