SpStinet - vwpChiTiet

 

TechMart TP.HCM: các thiết bị sử dụng trong dây chuyền chế biến hạt tiêu đen (từ 200 - 4.000 Kg)

1. Sàng tạp chất
2. Sàng đảo phân loại
3. Hệ thống phân loại bằng xoắn ốc
4. Hệ thống rửa
5. Trống vắt
6. Hệ thống sấy
7. Phân loại
8. Bồn chứa
9. Hệ thống lọc bụi

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả