SpStinet - vwpChiTiet

 

Techmart TP.HCM: các thiết bị chế biến muối tôm, thu điện mặt trời, xử lý nước thải

Dây chuyền chế biến muối tôm
Bộ đổi điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia (Grid Tie Solar Inverter)
Tấm thu năng lượng mặt trời (Solar Panel) - Đèn điện mặt trời (Solar Light)
Công nghệ xử lý nước thải của Hàn Quốc bằng công nghệ EF - BNR

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả