SpStinet - vwpChiTiet

 

Techmart TP.HCM: Các hệ thống tưới trong nông nghiệp

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ gia đình
Hệ thống tưới nhỏ giọt có điều khiển tự động
Hệ thống tưới phun mưa bán di động cỡ nhỏ
Hệ thống tưới phun mưa cố định
Hệ thống tưới phun mưa cố định cỡ lớn
Hệ thống tưới phun sương có điều khiển tự động
Hệ thống điều khiển tự động tưới theo độ ẩm (hoặc theo thời gian) bằng chương trình phần mềm

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả