SpStinet - vwpChiTiet

 

Techmart TP.HCM: Các hệ thống thiết bị chuyên dùng cho y tế

Hệ thống tự động khử trùng dụng cụ y khoa AuToSterLab
Máy tự động sấy khô nhiệt độ thấp chuyên dùng cho dụng cụ y tế - AutoMedDryer
Máy tự động đóng gói vô trùng ozone plasma chuyên dùng cho dụng cụ y tế - AutoSterPack
Máy tự động rửa thô xoáy áp lực - khử khuẩn bậc cao, chuyên dùng cho dụng cụ y tế - AutoMedCleaner
Máy đo nhiệt độ các huyệt của cơ thể người
Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở
Hệ thống điều khiển buồng vi khí hậu, phòng sạch, phòng kiểm chuẩn

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả