SpStinet - vwpChiTiet

 

Biến lục bình thành nguồn lợi

Lục bình, một loại cây bị gọi là “giặc lục bình” đã làm tiêu tốn bao công sức và tiền của các nước trên thế giới để dọn dẹp nhưng không hiệu quả. Bây giờ thì khác, lục bình đã được nghiên cứu để sử dụng như là nguồn nguyên liệu trong nhiều lĩnh vực.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả