SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập trung thanh tra an toàn bức xạ đối với thiết bị y tế

Nội dung công tác thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc năm 2014 sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai là an toàn bức xạ đối với thiết bị y tế.
 
 
Thiết bị y tế như máy X-quang là đối tượng sẽ được thanh tra Chuyên đề năm 2014

Để triển khai các nội dung cuộc thanh tra chuyên đề năm 2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã có Công văn số 1159/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2014 đồng thời đã gửi Công văn này tới sở KH&CN 63 tỉnh/thành thông báo kế hoạch thanh tra chuyên đề năm 2014 và đề nghị Sở KH&CN các địa phương tích cực chuẩn bị và tham gia cuộc thanh tra chuyên đề nói trên.

Theo đó, đợt thanh tra này sẽ tập trung vào: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với một số phương tiện đo nhóm 2 (tập trung các loại cân khối lượng, thiết bị đo điện, nước, thiết bị đo dùng trong y tế) và an toàn bức xạ đối với cơ sở sử dụng thiết bị x-quang trong y tế.

Mục tiêu của đợt thanh tra này là nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2 trong việc thực hiện Luật Đo lường, các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trong việc thực hiện Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành… Tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường đối với các PTĐ khối lượng, thiết bị đo điện năng, đo nước, thiết bị đo trong y tế, quy định về an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích, sức khỏe của người dân đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của ngành KH&CN…

Báo cáo của các sở KH&CN cho thấy việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường của các tổ chức, các nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng các PTĐ thuộc phương tiện đo nhóm 2 có nhiều sai phạm. Năm 2013, tại Đắk Lắk thanh tra về đo lường đối với 39 cơ sở sử dụng cân khối lượng, phát hiện 5 cơ sở vi phạm; tại Nam Định khi thanh tra 14 cơ sở kinh doanh nước sạch thì cả 14 cơ sở đều vi phạm…

Về công tác quản lý an toàn bức xạ tại các địa phương trong năm 2013 có 36 Sở KH&CN đã tiến hành thanh tra đối với 682 cơ sở tiến hành công việc bức xạ, trong đó chủ yếu là các cơ sở x-quang y tế. Kết quả thanh tra, có 15 Sở KH&CN đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 54 cơ sở với tổng số tiền phạt là 334 triệu đồng.
 
Nguồn: Tạp chí Khám phá

Các tin khác: