SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Từ ngày 02/8- 05/8/2011, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tập huấn “Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ” tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  

Tham gia khóa tập huấn có 115 học viên đến từ 14 tỉnh, thành phố trong cả nước. Học viên khóa tập huấn gồm Lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành phố, cán bộ quản lý, chuyên viên các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; cán bộ các Sở, ban, ngành liên quan; cán bộ của các Viện nghiên cứu, trường đại học.
Tại khóa tập huấn, học viên được nghe các giảng viên trình bày và trao đổi, thảo luận các chuyên đề như: Quản lý nhà nước về KH&CN trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay; Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay; Quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực KH&CN;... Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý KH&CN tại địa phương mình trong thời gian qua.
Được biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2011 của Trường Quản lý KH&CN. Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình, có bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu và đảm bảo đúng quy chế lớp học.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả