SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn nghiệp vụ truyền thông Khoa học và Công nghệ năm 2011

Trong 2 ngày, 29/3- 30/3/2011, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN tổ chức Khóa Tập huấn nghiệp vụ truyền thông KH&CN năm 2011, tại Vĩnh Phúc. Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã tới dự và chỉ đạo Khóa Tập huấn.
  

Học viên tham gia Khóa Tập huấn là cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN; các phóng viên, biên tập viên các báo, tạp chí thuộc Bộ KH&CN và một số cơ quan báo chí khác.
Tại Khóa Tập huấn, các học viên được nghe và thảo luận về các chuyên đề: Lịch sử truyền thông và truyền thông khoa học; Truyền thông thực chứng và những vấn đề liên quan; Kỹ năng viết và biên tập tin, bài về hoạt động KH&CN; Một số kinh nghiệm viết báo và viết báo về KH&CN; Những định hướng chung về phát triển KH&CN và những nội dung cần truyền thông trong thời gian tới.
Khóa học nhằm bổ sung kiến thức cơ bản về nghiệp vụ truyền thông KH&CN, nâng cao hơn nữa kỹ năng làm báo hiện đại cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực này.
Cũng tại Khóa Tập huấn, trong chuyên đề “Những định hướng chung về phát triển KH&CN và những nội dung cần truyền thông trong thời gian tới”, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã đề cập vai trò của công tác truyền thông KH&CN và nhấn mạnh mong muốn các cán bộ, phóng viên, biên tập viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ về những vấn đề mọi người cùng quan tâm trong hoạt động truyền thông KH&CN, tạo ra nhiều hơn nữa những sản phẩm truyền thông có chất lượng cao, góp phần đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động truyền thông KH&CN thời gian tới.
 
TN (Nguồn: Trung tâm Tin học, Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả