SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn Nâng cao khả năng viết dự án đầu tư kinh doanh công nghệ và xây dựng phát triển thương hiệu

Ngày 24/12/2010, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao khả năng viết dự án đầu tư kinh doanh công nghệ và xây dựng phát triển thương hiệu” nhằm giúp các doanh nghiệp khắc phục những khó khăn như thiếu vốn, công nghệ,…

Tới dự có bà Lê Thị Khánh Vân - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, ông Dương Anh Tuyên - Đại sứ Quỹ hỗ trợ không hoàn lại Spark của Tổ chức phi chính phủ Hà Lan cùng nhiều chủ doanh nghiệp có các sáng kiến đầu tư kinh doanh, đầu tư công nghệ.
Hiện nay, cả nước có 540.000 DNNVV chiếm 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên cả nước theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam và 18.000 hợp tác xã (HTX) hoạt động trên mọi lĩnh vực, ngành nghề. Tuy nhiên, nhiều DNNVV, HTX còn thiếu vốn cũng như thiếu nguồn thông tin về phương pháp tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng trong và ngoài nước; thiếu thông tin về các quy định liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, KH&CN, đất đai; thiếu phương pháp xây dựng và bảo vệ thương hiệu;…
Những thông tin tại khóa tập huấn này đã giúp các doanh nghiệp, HTX khắc phục những thiếu sót trên để phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ mới; cung cấp thông tin về các kênh để doanh nghiệp có thể tiếp cận với KH&CN, các chế độ hỗ trợ nghiên cứu áp dụng công nghệ mới; ý nghĩa, vai trò của thương hiệu trong phát triển doanh nghiệp; hợp tác đầu tư, đào tạo, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; thông tin về chương trình kết nối doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam với mức hỗ trợ 5000 ERO và các cuộc tham quan, khảo sát doanh nghiệp tại Hà Lan miễn phí. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu về sáng kiến của mình, chia sẻ những kinh nghiệm trong kinh doanh và học hỏi các phương pháp viết dự án đầu tư kinh doanh công nghệ và xây dựng phát triển thương hiệu.

QA (Nguồn: Nguyễn Hạnh, TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả