SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn các kỹ năng trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Từ ngày 24/8/2010 – 27/8/2010, tại Lạng Sơn, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - Bộ KH&CN đã tổ chức lớp tập huấn “Các kỹ năng trong hoạt động chuyển giao công nghệ”.

Khóa học đề cập đến các nội dung quản trị sở hữu trí tuệ; các phương pháp định giá sáng chế; lập và đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ; lập kế hoạch chuyển giao công nghệ;… Bên cạnh đó, các giảng viên tập trung trao đổi giải quyết các vướng mắc của học viên về lựa chọn và chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ, định giá sáng chế,…
Khóa học đã thu hút 80 học viên gồm các cán bộ làm công tác quản lý công nghệ tại 12 sở KH&CN và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, giúp các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao, cập nhật kiến thức trong chuyển giao công nghệ, ứng dụng KH&CN ở địa phương.
Đây cũng là cơ hội giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, lựa chọn công nghệ phù hợp với hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của mình.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả