SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn “Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ”

Ngày 17/12/2010, tại Hà Nội, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ KH&CN tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Quản lý nhà nước về KH&CN”. Tới dự lễ khai giảng có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Quản lý KH&CN và các học viên tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Tham dự lớp tập huấn lần này, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý KH&CN; quản lý hành chính nhà nước; cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN; hệ thống pháp luật và chính sách KH&CN; công tác văn thư trong hoạt động quản lý KH&CN; quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; quản lý nhà nước về KH&CN; kế hoạch hóa KH&CN;…. Ngoài ra, các học viên còn được tham quan thực tế tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Viện Năng lượng nguyên tử, Cục Sở hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 17/12/2010 đến 30/12/2010. Lễ bế giảng và trao chứng chỉ sẽ được tổ chức trong tháng 1/2011.

QA (Nguồn: Ánh Tuyết- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả