SpStinet - vwpChiTiet

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản số tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế

Mới đây, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã lần đầu tiên xuất bản Tạp chí phiên bản tiếng Anh có tên là Vietnam Science and Technology (VISTECH). Đây là kết quả của Đề tài “Nâng cấp Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện.

Nội dung được đăng tải trên VISTECH gồm:

1) Các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực toán học và khoa học máy tính, khoa học vật lý, khoa học sự sống, khoa học trái đất, khoa học và công nghệ nano, khoa học môi trường;

2) Các hoạt động KH&CN nổi bật trên thế giới;

3) Các công trình KH&CN nổi bật của Việt Nam và về Việt Nam.

VISTECH được xuất bản theo tiêu chuẩn quốc tế, định hướng phát triển theo mô hình của Tạp chí Science (Hoa Kỳ): có Hội đồng biên tập quốc tế, quy trình phản biện kín theo tiêu chuẩn quốc tế...

VISTECH được xuất bản 04 số/năm. Theo định hướng đã được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt, từ năm 2018, Tạp chí sẽ phối hợp với nhà xuất bản quốc tế để xuất bản và phát hành VISTECH trên toàn thế giới.

Để xem VISTECH, mời độc giả truy cập tại địa chỉ vietnamscience.vn.
 

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: