SpStinet - vwpChiTiet

 

Tạo điện sạch tại cửa sông


Trong những thử nghiệm ban đầu, các nhà khoa học để hai khoang lớn chứa nước ngọt và mặn riêng biệt, được một màng bán thấm ngăn cách. Nước ngọt thấm qua màng sang phần nước mặn làm tăng áp suất bên này. Nước mặn bị tăng áp suất được bơm vào ống thông qua một turbine và tạo điện. Công nghệ được công nhận bản quyền năm 1973. Quá trình cải tiến màng thấm cũng được nâng cấp theo, từ 100 milliwatt/m2, đến nay, () mức hiệu quả đã ở ba watt/m2 so với mục tiêu đặt ra là năm watt/m2.
Các nhà nghiên cứu khẳng định mô hình này có tiềm năng lớn khi áp dụng tại các cửa sông lớn chảy ra biển trong mọi điều kiện thời tiết và thời gian trong ngày, mà vẫn đảm bảo an toàn cho môi trường sống của thuỷ sinh. Ở đó nước ngọt từ đầu nguồn và nước mặn từ cuối nguồn sẽ được dẫn vào một nhà máy điện. Trong nhà máy, nước ngọt và mặn lưu chuyển dọc theo lớp màng ngăn. Quá trình thẩm thấu của nước ngọt sang phần nước mặn sẽ tạo ra áp lực nước để sinh ra điện với công suất lớn. Theo dự tính, điện năng từ mô hình này có thể góp đến 7% tổng lượng năng lượng cần thiết toàn cầu.
LV (theo SGTT)