SpStinet - vwpChiTiet

 

Tăng uy tín và hiệu quả hoạt động bằng sản xuất sạch hơn

Đầu tư một hệ thống sản xuất thân thiện với môi trường hoặc xử lý chất thải thường tốn kém, và việc vận hành các hệ thống này còn tốn kém gấp bội. Do đó, doanh nghiệp không đầu tư hệ thống xử lý chất thải hoặc có đầu tư nhưng không vận hành khá phổ biến hiện nay. Bên cạnh các “doanh nghiệp đen”,  không ít doanh nghiệp đã thành công khi áp dụng “sản xuất sạch hơn (SXSH)”, làm giảm lượng chất thải ra môi trường và tăng lợi nhuận cho công ty.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả