SpStinet - vwpChiTiet

 

Tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước với doanh nghiệp trong các hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Ngày 03/12/2010, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước với doanh nghiệp trong các hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động giới thiệu các mô hình chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, doanh nghiệp của Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng lãnh đạo và đại diện Sở KH&CN Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định…
Mục tiêu của Hội thảo nhằm giới thiệu mối liên kết chuyển giao công nghệ giữa Nhà nước với doanh nghiệp và mô hình chuyển giao công nghệ hiệu quả của doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu, cũng như lấy ý kiến đóng góp từ cơ quan, doanh nghiệp về một số chính sách ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua các mô hình liên kết chuyển giao công nghệ giữa nhà nước với doanh nghiệp; giải pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua hoạt động thống kê chuyển giao công nghệ với sự liên kết phối hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp trong đó có việc góp ý kiến xây dựng Thông tư liên tịch về Thống kê chuyển giao công nghệ.

QA (Nguồn: Phương Nga, TT Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả