SpStinet - vwpChiTiet

 

Biến dạng đất nền khi thi công hầm trong đất yếu

Đề tài do TS Phạm Anh Tuấn (Tổng công ty TVTK GTVT (TED)) nhằm thiết lập mô hình dự đoán trạng thái biến dạng của đất nền khi thi công hầm bằng khiên đào trong đất yếu.

Bằng phương pháp phần tử hữu hạn, tác giả áp dụng để mô phỏng quá trình thi công hầm trong bài toán phẳng và không gian. Mô hình không gian dựa trên nền phương pháp phần tử hữu hạn được tác giả sử dụng trong tính toán đặc tính không gian của các yếu tố địa chất và công nghệ của hệ thống “hầm – khiên đào – khối đất”. Ngoài ra, cho phép tính đến hàng loạt các yếu tố kết cấu công nghệ mà hiện nay chưa có phương pháp nào đạt được. Sử dụng mô hình đó cũng tính được số của vùng biến dạng không gian đất nền sau khi hoàn thành mỗi bước đào hầm như: bề rộng của vùng biến dạng; chiều dài của nó dọc theo trục hầm, vùng lún mặt đất trong mặt cắt ngang nghiên cứu; phân bố lún và vị trí của nó trong không gian…
Hiệu quả tính toán của mô hình được khẳng định qua hàng loạt tính toán, kiểm tra với độ chính xác, tin cậy cao đặc biệt khi tính độ lún ở trục hầm và trên mặt đất.
Mô hình thiết lập có thể được sử dụng để dự đoán trạng thái biến dạng của đất nền khi thi công hầm bằng khiên đào trong đất yếu.
BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 6/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả