SpStinet - vwpChiTiet

 

Tần xuất mắc bệnh tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Đề tài do tác giả Bùi Đức Long (bệnh viện tỉnh Hải Dương) thực hiện nhằm nghiên cứu tần suất mắc bệnh tăng huyết áp ở người trưởng thành tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; nghiên cứu những yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tại khu vực này.

Nghiên cứu tiến hành với 1129 người lớn tại xã Hà Thanh vào tháng 5/2005.
Kết quả cho thấy, tần suất tăng huyết áp chung là 20,9%, nam bị tăng huyết áp là 21,5%, nữ là 20,5% (không thấy sự khác biệt về tăng huyết áp giữa nam và nữ với p>0,05). Tăng huyết áp độ I là 3,8%, độ II là 17,1%; tiền tăng huyết áp là 54,6%, chỉ có 24,5% tổng số người được nghiên cứu có trị số huyết áp bình thường. Tần xuất tăng huyết áp tăng dần theo tuổi, trong đó độ tuổi >60 chiếm 66,3%. Về yếu tố nguy cơ tăng huyết áp, béo phì có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2,5 lần (p<0,05). Tỷ lệ vòng bụng/vòng mông > 0,85 có nguy cơ tăng huyết áp gấp 2,5 lần (p<0,05). Ăn mặn có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 1,9 lần (p<0,05), hút thuốc có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2,2 lần (p<0,05). Một số thói quen như uống rượu, stress chưa thấy có nguy cơ tăng huyết áp (p>0,05). Các yếu tố về tiền sử gia đình có người bị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ tăng huyết áp. Có 33,7% số người bệnh biết mình bị tăng huyết áp và chỉ có 23,3% trong số này được điều trị đầy đủ.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả