SpStinet - vwpChiTiet

 

Tầm quan trọng của chụp X-Quang (XQ) đối với răng mọc ngầm hàm trên, nhân một ca bệnh hy hữu

Đề tài do tác giả Văn Trọng Lân thực hiện nhân một ca bệnh hy hữu phát hiện răng thừa ngầm qua chụp XQ.

Nghiên cứu tiến hành với 64 người bệnh từ 7 tuổi trở lên và điều trị tại khoa tiểu phẫu thuật trong miệng, bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương được xác định có răng mọc ngầm hàm trên loại trừ răng sữa.
Theo đó, chụp XQ kiểm tra răng miệng là cần thiết nhưng đặc biệt quan trọng đối với răng mọc ngầm, nó giúp thầy thuốc phát hiện và tránh bỏ sót răng mọc ngầm, xác định vị trí, kích thước, hình dạng, số lượng, sự liên quan của răng ngầm với xung quanh, đánh giá được tai biến thực tế và sau này của răng mọc ngầm, đồng thời XQ cũng là phương pháp đánh giá hiệu quả sau các phẫu thuật nhổ răng ngầm, thừa ngầm. Trong nghiên cứu này, các bệnh nhân đều được chụp XQ (chụp phim sau ổ răng là 48 trường hợp, chiếm 75%, chụp phim cắn là 42 trường hợp chiếm 65,6%, chụp phim panorama là 37 trường hợp, chiếm 57%); gặp nhiều nhất là răng thừa ngầm (31 trường hợp, chiếm 48,4%), rồi đến răng nanh ngầm (13 trường hợp, chiếm 20,3%)…
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả