SpStinet - vwpChiTiet

 

Tài chính định lượng – ngành học mới

Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM vừa cho biết sẽ tổ chức hội thảo về tài chính định lượng (TCĐL) vào ngày 25/4/2015. Đây là diễn đàn để các giảng viên, nhà nghiên cứu về TCĐL trao đổi những kết quả nghiên cứu và giảng dạy các môn học phục vụ cho TCĐL; đồng thời trao đổi các kết quả ứng dụng của TCĐL trong các vấn đề của tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước; thảo luận về nhu cầu nguồn nhân lực của các tổ chức tài chính, ngân hàng đối với ngành TCĐL.

TCĐL là một chuyên ngành của toán tài chính, sử dụng các phương pháp, công cụ, mô hình toán học và tin học để nghiên cứu, phân tích đánh giá và dự báo thị trường tài chính. TCĐL dựa trên các đánh giá bằng con số, dữ liệu để đưa ra các quyết định tối ưu nhất trong nghiên cứu, đánh giá và dự báo thị trường tài chính.

Năm học 2014-2015, Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM chính thức đào tạo chuyên ngành TCĐL. Trường chú trọng vào việc cung cấp các kiến thức về toán học và tin học, khả năng sử dụng các phần mềm tin học trong tài chính, trên cơ sở trang bị các kiến thức cơ bản về tài chính. Với chương trình học 4 năm, cử nhân chuyên ngành TCĐL được trang bị đầy đủ những kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngành tài chính như tất cả các chuyên ngành khác của ngành tài chính. Vì vậy, sinh viên học ngành này có khả năng liên thông cao với các chuyên ngành khác trong khoa Tài chính - Ngân hàng của trường.

Với chương trình được thiết kế tích hợp các môn học về tài chính và toán học, sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành TCĐL sẽ được trang bị những kiến thức về xác suất - thống kê, mô hình toán kinh tế, mô hình ngẫu nhiên, mô phỏng ngẫu nhiên và các phần mềm tin học, đủ để xử lý các vấn đề liên quan tới các mô hình tài chính trong thực tế; vận hành được các mô hình định lượng, khai thác dữ liệu, kiểm định và tối ưu hóa tham số trong các bài toán tài chính, đầu tư, quản lý rủi ro tài chính,...


TCĐL là một ngành mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây do nhu cầu của thị trường đang đỏi hỏi nguồn nhân lực có trình độ phân tích, dự báo, đánh giá và xây dựng các mô hình tài chính. Cử nhân ngành TCĐL có khả năng làm việc ở các cơ quan, viện nghiên cứu liên quan đến tài chính, các định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm, các tổ chức hoạt động kinh doanh độc lập chuyên phân tích và quản lý rủi ro tài chính,...

Lam Vân

Các tin khác: