SpStinet - vwpChiTiet

 

Tách và xác định độc tính nọc bò cạp Heterometrus laoticus

Nhóm nghiên cứu gồm Võ Đỗ Minh Hoàng, Lư Quốc Định, Nguyễn Thị Thu Trang, Utkin Yuri… ở Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng (Viện KH&CN Việt Nam, TP.HCM), Đại học Y dược TP.HCM, Shemyakin & Obchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences trình bày một số nghiên cứu về độc tính cấp của nọc bò cạp Heterometrus laoticus đối với động vật và côn trùng, tách và xác định một số toxin có tác dụng đối với côn trùng.

Bò cạp đen H.laoticus phân bố nhiều ở Tiền Giang. Phân tích nọc bò cạp H.laoticus bằng phương pháp sắc ký cột với gel Sephadex G50, nhóm nghiên cứu thu được 5 phân đoạn. Trong đó có một phân đoạn có độc tính với động vật và một phân đoạn khác có độc tính với côn trùng.

Nhóm nghiên cứu đã xác định được độc tính cấp của phân đoạn có độc tính với động vật là LD50 = 24.07 ± 1.09 mg/kg và độc tính cấp của phân đoạn độc với côn trùng là LD50 = 180.35 ± 23.99 μg/g. Từ phân đoạn có độc tính với côn trùng, bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp đảo pha trên cột C18, nhóm nghiên cứu đã tách được hai toxin có khối lượng phân tử lần lượt là 317,97 Da và 832,60 Da. Theo khối lượng phân tử, các toxin này khác với toxin độc đối với côn trùng đã tách ra từ nọc bò cạp H.laoticus của Thái Lan. Cấu trúc và hoạt tính của các toxin này sẽ được khảo sát trong những nghiên cứu tiếp theo.

Việc xác định độc tính đối với côn trùng từ các toxin tách từ nọc bò cạp H.laoticus là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam, góp phần vào việc nghiên cứu, sản xuất thuốc trừ sâu sinh học dùng trong nông nghiệp.
LV (nguồn: HT Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần 3)

Các tin khác: