SpStinet - vwpChiTiet

 

Tách dòng, xác định trình tự gen mã hóa protein vỏ virus gây bệnh xanh lùn trên cây bông

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Ngô Mạnh Dũng (ĐH Sư phạm Thái Nguyên), Chu Hoàng Hà, Lê Văn Sơn (Viện Công nghệ sinh học, VSAT) tiến hành tách dòng và giải trình tự gen mã hóa protein vỏ (CP) của virus gây bệnh xanh lùn trên cây bông nhằm tạo tiền đề cho những nghiên cứu tạo cây bông chuyển gen kháng bệnh virus xanh lùn sau này.

Bông là loại cây trồng lấy sợi có tầm quan trọng bậc nhất trên thế giới. Trong khoảng 20 loại virus gây bệnh trên cây bông, bệnh xanh lùn là bệnh có thể gây thiệt hại nặng nề nhất. Nguyên nhân gây bệnh xanh lùn được xác định là do virus gây bệnh xanh lùn (Cotton leaf roll dwarf virus – CLRDV) thuộc họ Luteoviridae, chi polerovirus gây bệnh xanh lùn.

Trong nghiên cứu này, gen mã hóa protein vỏ (CP) của virus gây bệnh xanh lùn trên cây bông ở Việt Nam đã được phân lập với kích thước 779 bp. Trình tự gen CP phân lập từ CLRDV ở Việt Nam có độ tương đồng 98,2-99,2% so với các trình tự gen được công bố trên ngân hàng gen quốc tế.
LV (nguồn: TC KH&CN Nông-Sinh-Y, ĐH Thái Nguyên, số 5-2014)

Các tin khác: