SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác giả tự giới thiệu kết quả nghiên cứu: dinh dưỡng từ quả dưa hấu Mặt Trời Đỏ

Tác giả: Cử nhân Trần Đình Hiệp - Phòng Hữu cơ Nông sản Thực phẩm, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (CASE)
Đơn vị chủ quản: Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (CASE)
Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2010 cho đến nay
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả