SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích xu hướng công nghệ với chuyên đề: “Kỹ thuật vi sinh chuẩn mực để tìm hiểu tình hình đề kháng kháng sinh và các xu hướng sáng chế hiện nay”

Thứ Năm ngày 09/05/2013, tại Trung tâm Thông tin KH & CN TP. HCM đã diễn ra chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: “Kỹ thuật vi sinh chuẩn mực để tìm hiểu tình hình đề kháng kháng sinh và các xu hướng sáng chế hiện nay” do TS. BS. Phạm Hùng Vân - Bộ môn Vi sinh Đại học Y dược TP.HCM, và chuyên viên Trung tâm Thông tin KH & CN TP. HCM  trình bày.
 

TS. BS. Phạm Hùng Vân - Bộ môn Vi sinh Đại học Y dược TP.HCM giới thiệu các phương pháp kháng sinh đồ như phương pháp định tính khuếch tán kháng sinh trong thạch (Kirby Bauer), phương pháp định lượng tìm MIC (nồng độ tối thiểu của kháng sinh ức chế được vi khuẩn), phương pháp phát hiện men phá huỷ các kháng sinh (men beta-lactamase) và các phương pháp chuyên biệt khác.  Ngoài ra ông cũng đề cập thực trạng đề kháng các kháng sinh hiện nay. ThS. Phạm Thái Bình - Bộ môn Xét nghiệm Đại học Y dược TP.HCM giới thiệu các khả năng sáng chế trong lĩnh vực kháng sinh đồ hiện nay tại Việt Nam.

Chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” có gần 100 thính giả từ các viện, Sở, trường đại học và các cơ quan thông tấn báo đài.
 
Nguồn: HM

 

Các tin khác: