SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác dụng kháng candida albicans của chitinase

Đề tài do các tác giả Nguyễn Đinh Nga, Trần Cát Đông, Nguyễn Văn Thanh (ĐH Y dược TP.HCM – khoa Dược), Đinh Minh Hiệp (Sở KH&CN TP.HCM) thực hiện khảo sát chitinase chiết từ thực vật và từ Trichoderma ở 2 lĩnh vực: mức độ kháng và hiệu lực gây tăng tác động của clotri-mazol trên candida albicans.

Nghiên cứu tiến hành với vật liệu là chit KL (chitinase chiết từ lá cây khoai lang Ipomoea batatas L.), chit TR (chitinase chiết từ nấm Trichoderma sp.) và các phương pháp khảo sát đường tăng trưởng của C. albicans dưới tác động của chitinase, khảo sát tác động kháng C.albicans của phối hợp chit TR-clotrimazol, khảo sát ảnh hưởng của chitinase trên C. albicans ở pha nấm sợi…
Kết quả, chitinase TR ức chế rõ rệt sự phát triển của C. albicans ở pha nấm men trong khi chitinase nguồn thực vật (lá khoai lang) không có tác động này. Cả 2 loại chitinase (chit TR và chit KL) đều tác động trên pha nấm sợi của C. albicans về số lượng sợi nấm và chất lượng sợi nấm. Tác động hiệp lực chitinase TR với clotrimazol trên C. albicans còn là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm có thể ứng dụng được chitinase như nguồn nguyên liệu hỗ trợ cho các thuốc kháng nấm, nhất là bổ sung cho những nhược điểm của các azol đang được sử dụng.

LV (nguồn: TC Dược học, số 384/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả