SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác dụng hạ đường huyết của cây dây thìa canh (Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. ex Schult) ở Việt Nam

Đề tài do các tác giả Trần Văn Ơn, Phùng Thanh Hương, Đỗ Anh Vũ và công sự (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm xác định cơ sở khoa học của việc sử dụng lá dây thìa canh có nguồn gốc ở Việt Nam trong chữa trị bệnh đái tháo đường với nội dung: đánh giá tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết lá dây thìa canh trên chuột nhắt thí nghiệm và xác định một liều dùng thích hợp có tác dụng hạ đường huyết trên chuột nhắt.

Kết quả cho thấy, dịch chiết lá dây thìa canh có tác dụng hạ đường huyết cả trên chuột bình thường (37,58%) và trên chuột tăng đường huyết bởi streptozotocin (27,81%). Tác dụng cao nhất là ở 2 giờ và duy trì đến 4 giờ. Liều dùng thích hợp lá dây thìa canh là dịch chiết 1:2, với liều 0,5ml/25g, tương ứng với 10g lá khô/kg thể trọng.
 
 LV (nguồn: TC Dược học, 11/2008)

Các tin khác: