SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác dụng hạ acid uric huyết thanh của các phân đoạn hy thiêm trên thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thùy Dương, Khổng Thị Hoa, Hoàng Thị Kim Huyền (Trường ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Minh Khởi (Viện Dược liệu) thực hiện. Hy thiêm là cây thuốc phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong dân gian để điều trị bệnh xương khớp.
Nghiên cứu tiến hành đánh giá tác dụng hạ acid uric huyết thanh (tác dụng chính trong điều trị bệnh gút) của các phân đoạn dịch chiết hy thiêm trên các mô hình gây tăng acdi uric và đánh giá ảnh hưởng của phân đoạn có tác dụng lên hoạt độ xanthin oxidase gan chuột. Kết quả cho thấy, cao phân đoạn n-butanol hy thiêm với liều 120mg/kg/ngày uống liên tục trong 5 ngày có tác dụng: làm giảm nồng độ acdi uric huyết thanh chuột cống trắng thực nghiêm trên mô hình gây tăng cấp bằng kali oxonat, tỷ lệ giảm so với chứng bệnh 31% (p<0,05); làm giảm nồng độ acid uric huyết thanh chuột cống trắng thực nghiệm trên mô hình gây tăng mạn, tỷ lệ giảm so với chứng bệnh 27% (p<0,05); ức chế hoạt độ xanthin oxidase ở gan chuột cống trắng là 33% (p<0,05).
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2011)

Các tin khác: