SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của lá cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam. Moringfaceae)

Đề tài do các tác giả Nguyễn Bảo Trân, Trần Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Khôi (ĐH Y dược TP.HCM) thực hiện khảo sát tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của các cao chiết với những dung môi khác nhau của lá cây chùm ngây.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao lá chùm ngây trồng tại Việt Nam có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ gan. Thể hiện rõ nhất là dịch chiết lá chùm ngây bằng cồn 60% ở liều 0,2g/kg thể hiện tác tác dụng tốt ở hầu hết các thông số MDA, GSH, AST, ALT. Tuy vậy, để có kết luận một cách chắc chắn, cần tiến hành những nghiên cứu tiếp theo trên một số mô hình khác.
LV (nguồn: TC Dược học, 5/2011)

Các tin khác: