SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác động của nước biển dâng đến xâm nhập mặn

Các tác giả Lê Đức Thường (ĐH Bách Khoa TP.HCM) và Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường) thực hiện nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá tác động của nước biển dâng với các kịch bản khác nhau đến quá trình xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Ba.

Dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho lưu vực sông Ba theo các kịch bản phát thải thấp (B1), trung bình (B2) và cao (A2), nhóm nghiên cứu đã đánh giá được tình trạng xâm nhập mặn trên lưu vực sông Ba. Do tác động của biến đổi khí hậu, lượng mưa mùa khô giảm dẫn đến suy giảm dòng chảy mùa cạn, bên cạnh đó mực nước biển dâng khiến cho mặn càng xâm nhập sâu vào trong sông, mức độ mặn cũng tăng lên đáng kể. Ở thời kỳ cuối của thế kỷ 21, mặn xâm nhập khá sâu vào trong sông, khoảng cách xâm nhập độ mặn lớn nhất 1‰ có thể tăng thêm khoảng 4,2 km; với độ mặn 4‰ có thể tăng thêm 3,7 km.

Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như các định hướng khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước trên lưu vực sông Ba.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 1/2013)

Các tin khác: