SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác động của NL 197 trên chức năng vận động và trí nhớ hình ảnh chuột nhắt trắng

Đề tài do các tác giả Võ Phùng Nguyên, Nguyễn Thúy An (ĐH Y dược TP.HCM), Nguyễn Ngọc Vinh (Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM) thực hiện khảo sát ảnh hưởng của NL 197 trên chức năng vận động tự nhiên, chức năng điều hòa vận động nhằm xác định liều NL 197 đường uống không gây ảnh hưởng đến các chức năng này…

NL 197 đã được công bố là có tác dụng giảm đau thần kinh trung ương và ngoại biên cũng như tác dụng hiệp lực kéo dài thời gian gây ngủ với thiopental trên chuột nhắt.
Kết quả, NL 197 khảo sát dùng đường uống chỉ có tác động sau 10 phút sử dụng. Liều 12,5 mg/kg không làm ảnh hưởng đến chức năng vận động tự nhiên và khám phá của chuột. NL 197 uống liều 37 mg/kg làm giảm vận động tự nhiên và khám phá của chuột sau 10 phút sử dụng và tác động này vẫn duy trì sau 30 phút. Do đó, các thử nghiệm có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi chức năng vận động và hoạt động khám phá nên được khảo sát ở liều thấp hơn 37 mg/kg và sau 10 phút sử dụng thuốc NL 197 đường uống. Tuy nhiên, NL 197 37 mg/kg và thậm chí ở liều cao hơn 73 mg/kg vẫn không làm mất điều hòa vận động ở chuột thử nghiệm sau 30 và 60 phút thử nghiệm. Như vậy, các thử nghiệm liên quan đến trí nhớ có sự ảnh hưởng bởi chức năng phối hợp vận động sẽ không bị ảnh hưởng với các liều khảo sát. Dẫn chất 4(3H)-quinazolinon, NL 197 có tác dụng bảo vệ, ngăn chặn sự mất trí nhớ hình ảnh gây ra bởi scopolamin 1 mg/kg ở liều 12,5 mg/kg. Tác động này ngăn chặn tác động của scopolamin trên việc hủy hoại khả năng trí nhớ trong giai đoạn học hỏi, do đó đây có thể là một hướng mới trong nghiên cứu tác động của NL 197 để ứng dụng trong việc ngăn ngừa sự suy giảm khả năng học hỏi ở người.
LV (nguồn: TC Dược học, 1/2009)

Các tin khác: