SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác động của các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và môi trường đến tiến trình đầu tư khai thác mỏ lộ thiên

Đề tài do ThS. Nguyễn Anh Tuấn, KS. Lê Thị Mỹ Hạnh (Trường ĐH Mỏ - Địa chất) thực hiện phân tích sự tác động của các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và môi trường tới quy mô đầu tư và thời gian khai thác và hiệu quả của mỏ lộ thiên.
Qua phân tích, nhóm tác giả đã đề xuất các biện pháp quản lý mỏ, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng mỏ lộ thiên và tổ chức khai thác cụ thể nhằm tăng hiệu quả đầu tư. Quá trình khai thác và bảo vệ môi trường mỏ lộ thiên có thể thực hiện theo hướng: áp dụng công nghệ khai thác sử dụng thải trong khi khai thác không những đối với thân quặng nằm ngang và dốc thoải mái mà còn đối với những thân quặng nằm xiên địa hình đồi dốc; áp dụng công nghệ khai thác theo giai đoạn có thời gian tồn tại khoảng 8-12 năm đảm bảo cho mỏ hoạt động hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, đồng thời kết hợp với việc sử dụng bãi thải tạm, tạo điều kiện để hạn chế diện tích đất bị chiếm dụng; hình thành bãi thải trên một diện tích đủ lớn, phối hợp đồng thời quá trình hình thành bãi thải và quá trình hoàn thổ trên bãi thải và các khu vực đã kết thúc khai thác.
LV (nguồn: TC Công nghiệp mỏ, số 6-2010)

Các tin khác: