SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác động của bổ sung tỏi và đồng trong khẩu phần lên năng suất, chất lượng, thành phần lipid trong huyết tương và cholesterol lòng đỏ trứng gà

Tác giả Lương Hữu Mãnh và cộng sự (Đại học Cần Thơ) thực hiện đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung tỏi tươi nghiền kết hợp các mức độ đồng lên tỷ lệ đẻ trứng, các tính chất của quả trứng và thành phần lipid của máu và hàm lượng cholesterol lòng đỏ.

Thí nghiệm được thực hiện tại trại gà thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá ảnh hưởng bổ sung tỏi nghiền (0,5%) kết hợp với các mức độ đồng khác nhau trong khẩu phần lên năng suất, chất lượng trứng, hàm lượng cholesterol lòng đỏ trứng và trong huyết tương của 240 gà mái giống Hisex brown 38 tuần tuổi. Các khẩu phần cơ sở trong thí nghiệm có 15,7 mg Cu, KPCS + 0,5% tỏi + 150 mg Cu hoặc 200 và 250 mg CuSO4.

Kết quả cho thấy, bổ sung tỏi và đồng vào khẩu phần không ảnh hưởng lên tỷ lệ đẻ, khối lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Các thành phần lipid của máu và lòng đỏ trứng không giảm so với đối chứng vì gà mái đang ở giai đoạn cao của kỳ sản xuất trứng. Tuy nhiên, khi mức độ đồng trong khẩu phần tăng lên đã cải thiện được chất lượng, độ dày vỏ tăng có ý nghĩa, chỉ tiêu này rất cần thiết trong việc bảo quản và vận chuyển trứng.
LV (Nguồn: Tạp chí KHKT Chăn nuôi, 10/2015)

Các tin khác: