SpStinet - vwpChiTiet

 

Sương mù, mưa nhỏ trên khu vực Bắc Trung Bộ trong vụ mùa Đông Xuân 2013-2014

Mưa nhỏ kèm sương mù là hiện tượng thời tiết đặc sắc vào mùa xuân ở miền Bắc nói chung và khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng. Nhóm tác giả Nguyễn Xuân Tiến và Trần Quỳnh Trang (Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ) đã phân tích đợt mưa nhỏ kèm sương mù trong tháng 2/2014 do không khí lạnh suy yếu và biến tính ảnh hưởng đến điều kiện sinh trưởng của cây trồng nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

Kết quả cho thấy, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù thường tập trung trong khoảng thời gian giữa và cuối mùa vụ đông xuân, từ tháng 1-3 hàng năm, nhưng vụ đông xuân 2013-2014 lại xuất hiện mưa nhỏ sương mù muộn hơn mọi năm. Tuy mưa nhỏ kèm sương mù cung cấp hơi ẩm cho cây trồng, vật nuôi nông nghiệp nhưng trời âm u nên cản trở sự quang hợp, làm giảm quá trình phát triển của cây, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cho sâu, bệnh, nấm phát triển mạnh. Các  yếu tố này ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp cũng như sức khỏe con người.

Để dự báo hiện tượng mưa nhỏ kèm sương mù tại khu vực Bắc Trung Bộ, có thể căn cứ vào quá trình khối không khí lạnh tăng cường, suy yếu và di chuyển để biết trước 3-4 ngày.

TN (nguồn: TC Khí tượng Thủy văn, tháng 2/2014)

Các tin khác: