SpStinet - vwpChiTiet

 

Sức chịu tải của nền đất sét nhiều lớp

Nền móng luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kết cấu công trình. Để đưa ra giải pháp cho sức chịu tải của nền ThS Trần Minh Tùng (trường Đại học Tôn Đức Thắng) đã thực hiện đề tài “Sức chịu tải của nền đất sét nhiều lớp”

Qua phân tích phương pháp phần tử hữu hạn và đánh giá sức chịu tải của nền đất dưới móng khi nền đất biến dạng lớn, nhỏ, tác giả cho rằng, công trình có giới hạn độ lún cho phép lớn thì sức chịu đựng của nền tính toán theo phương pháp lớn phù hợp với phương pháp cổ điển.
Hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức chịu tải của nền là độ lớn của biến dạng và sức chống cắt của của lớp đất bên dưới.
Khi lớp đất bên dưới quá yếu thì khi tính toán SCT của nền có thể coi như móng được đặt lên lớp đất bên dưới mà không cần xem xét đến ảnh hưởng của lớp đất bên trên. Khi tỉ số H/B >1 thì có thể coi lớp đất bên dưới không còn ảnh hưởng đến sức chịu đựng của nền.

BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 6/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả