SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng Saponin từ bã hạt Du trà để bảo quản quả có múi

Saponin là một nhóm hợp chất glucoside tự nhiên thường gặp trong thực vật. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu sử dụng các hợp chất thiên nhiên để bảo quản quả có múi. Ở nước ta hiện nay, việc nghiên cứu các phương pháp bảo quản cần đạt hiệu quả bảo quản cao, an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường, chi phí rẻ, dễ áp dụng ở nhiều quy mô…

Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Văn Lợi (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), Saponin tách chiết từ bã hạt Du trà (Camellia drupifera), chuẩn bị ở các nồng độ 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% và 3% (hòa tan trong nước) được sử dụng nghiên cứu chế độ bảo quản cho bưởi Đoan Hùng và cam sành Hàm Yên.

Kết quả cho thấy, bưởi Đoan Hùng sau 11 tuần bảo quản với Saponin ở nồng độ 1% có tỷ lệ hao hụt khối lượng là 12,67%, tỷ lệ quả bị thối hỏng là 34,26%, hàm lượng vitamin C còn lại 20,05%. Sau 9 tuần bảo quản cam sành Hàm Yên, với dung dịch Saponin 1%, tỷ lệ hao hụt khối lượng là 9,25%, tỷ lệ thối hỏng là 35,25%, hàm lượng vitamin C còn lại là 25,23%. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy 1% Saponin trong dung dịch nước có khả năng bảo quản bưởi Đoan Hùng và cam sành Hàm Yên tại điều kiện nhiệt độ thường.
LV (nguồn: HN Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần 3)   

Các tin khác: